Var femte svensk bil måste bort för miljöns skull

2:08 min

Biltrafiken i Sverige måste minska med 20 procent till 2030 om regeringens miljömål ska kunna hållas. Men just nu väntas biltrafiken snarare öka kraftigt, konstateras i en utredning om ett mer effektivt svenskt transportsystem. Slutsatsen i den är att det snabbare krävs större restriktioner än nu för att minska utsläppen från trafiken.

– Det är nog viktigt att man börjar komma igång nu. Ju längre man dröjer desto tuffare blir åtgärderna. Ju tidigare man börjar desto större genomslag får man, säger Lena Erixon, ställföreträdande generaldirektör på Trafikverket, som har lett Kapacitetsutredningen.

Enligt Kapacitetsutredningen räcker det inte med tekniska förbättringar och ökad andel förnybar energi.

– Det krävs också att det implementeras, att de här fordonen börjar användas. Men det kommer inte räcka. Det kommer krävas mycket mer transportsnål planering, säger Lena Erixon.

Miljöministern, centerpartisten Lena Ek, vill inte lämna några konkreta besked om eventuella förslag om skatter eller avgifter för att minska biltrafiken. Hon vill hellre tala om transportsektorn som helhet och tror mycket, säger hon, på alternativa bränslen och ny teknik.

– Det här är ganska komplicerade saker. Men tittar man på olika goda exempel globalt och i Sverige så... ja, jag är väldigt optimistisk faktiskt, säger Lena Ek.

Infrastrukturministern Catharina Elmsäter-Svärd, moderat, som ska presentera regeringens förslag om infrastruktur i höst, säger att diskussionen pågår om vad som krävs för att uppnå regeringens miljömål.

– Man måste vara överens om vad problemet är och vad ett sånt här incitament ska styra från eller till, och vara beredd på effekten. Men vi kommer behöva ha en diskussion där alla transportslag mer än i dag behöver stå för sina egna kostnader, säger Catharina Elmsäter-Svärd.

Regeringen har bland annat ett mål som är att Sverige 2030 ska ha en fordonsflotta som är fossiloberoende. Kapacitetsutredningen påpekar, liksom flera myndigheter och intresseorganisationer gjort tidigare, att målet är otydligt.

Trafikverket har tolkat målet som att vägtrafiken behöver minska användningen av fossila drivmedel med 80 procent till 2030.

Infrastrukturministern kan inte säga om det är en rimlig tolkning.

– Det kan jag inte i dag göra någon bedömning på exakt. Det är därför vi tar hjälp av andra expertmyndigheter och samlat ser på det här. Men ambitionen finns fortfarande kvar i botten, säger Catharina Elmsäter-Svärd.