miljö

Lillsjöns vatten utreds

1:43 min

Vattnet i Lillsjön i Östersund blir allt surare. En anledning kan vara föroreningar i smältvattnet från den närbelägna snötippen. Östersunds kommun håller just nu på att utreda hur Lillsjön mår.

– Det är skillnad på de olika typer at vatten som når Lillsjön men vi ses ingen effekt på själva sjökvaliteten.  Det verkar som att det är tillräckligt många naturliga bäckar kvar i systemet som balanserar det smutsiga vatten som släpps ut mot Lillsjön, säger Albin Månsson som är miljöskyddsinspektör på Östersunds kommun.

Vattnet som finns i Lillsjön kommer dels från snötippen och Odensskogs industriområde, dels från mindre bäckar med renare vatten. Innan vattnet kommer ut i sjön slingrar det sig i små vattendrag och genom byggda dammar. De värsta partiklarna fångas upp längs vägen och sammantaget jämnas nivåerna ut i Lillsjön. Men det ser minst sagt smutsigt ut vid snötippen. Vid dammens utmynning flyter soppåsar, plast och frigolit och Albin Månsson förstår att människor reagerar

– det ser absolut inte bra ut, vi måste bli bättre på att ta hand om den snötipp vi har.

Idrottsläraren Guje Nilsson tar ofta med sina elever till Lillsjön och hon tycker inte att det är någon bra plats för en snötipp.

– Man måste vara rädd om Lillsjön, det har gjorts så många förbättringar här och manga skolbarn badar ju här mot slutet av terminen och då är det synd att vattnet inte känns rent, säger hon.