Plats för fler elever

Södermalms skola i Sundsvall är tillräckligt stor för att rymma också elever i femte klass. Den bedömningen gör arbetsmiljöinspektionen. Föräldrar och personal har varit oroliga för att det ska bli trångt på skolan när eleverna i femte klass inte längre, som tidigare, flyttas över till en annan skola.
Arbetsmiljöinspektionen tycker att utrymmet på Södermalms skola räcker för att också behålla femteklassarna på skolan, men anser samtidigt att kommunen bör utreda konsekvenserna av att det blir fler elever.