Hopp om pengar

Örnsköldsviksortens ryttarklubb som dras med stora ekonomiska problem kommer av allt att döma att få ett driftsbidrag av kommunen på 400.000 kronor. Det föreslår kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott men det är kommunfullmäktige som beslutar i frågan.
Arbetsutskottet vill också att fullmäktige från och med nästa år ger ryttarklubben 200.000 kronor årligen i driftsbidrag. Föreningen har för närvarande 400 medlemmar.