Kalmar

Hovrätten fastställer Berga-domen

Hovrätten fastställer Kalmar tingsrätts dom efter den stora branden i Berga centrum i Kalmar. Även i hovrätten döms sju unga killar för inblandning i branden. En kille frias helt. Tingsrättens övriga två friande domar prövades inte av hovrätten.

Hovrätten har – till skillnad från tingsrätten – inte funnit att ungdomarna "måste ha insett" utan endast att de "borde ha insett" att det fanns risk för en omfattande brand.

Såhär skriver hovrätten i ett pressmeddelande:

Eftersom ungdomarna enligt hovrättens mening inte måste ha insett risken för omfattande brand har de inte kunnat dömas för mordbrand, som är ett brott som förutsätter att gärningsmännen handlar med uppsåt och inte endast med vårdslöshet. De har därför dömts för skadegörelse och allmänfarlig vårdslöshet samt i förekommande fall för anstiftan till de brotten.

Liksom vid tingsrätten har en av de tilltalade frikänts.

Påföljderna har bestämts till ungdomsvård, i ett fall kombinerat med föreskrift om ungdomstjänst.

Yrkade på skärpta straff

I tingsrätten dömdes tre av ungdomarna för anstiftan och fyra dömdes för att ha tänt elden. Tingsrätten friade tre killar helt från anklagelserna om anstiftan.

I hovrätten yrkade åklagaren på att straffen skulle skärpas. Han ville dessutom att en av killarna som frikändes i tingsrätten skulle fällas för anstiftan till branden, men även hovrätten frikänner alltså honom. Ungdomarna ville istället se sänkta straff.