"One size fits all" - KBT:s frammarsch i psykvården

Ångest och depression tillhör vår tids stora folksjukdomar. Upp till en fjärdedel av befolkningen drabbas nån gång i livet.

De två mest utbredda behandlingsmetoderna, förutom läkemedel, är psykodynamisk terapi och kognitiv beteendeterapi, KBT.

I våra nordiska grannländer, och i Tyskland och Frankrike beskrivs de här metoderna som två skolor som kompletterar varandra. I Sverige har de ställts mot varandra av myndigheter och politiker. Resultatet har blivit ett mer ensidigt utbud av terapi för människor med psykisk ohälsa.

Kalibers granskning visar också att regeringens miljardstöd till KBT-behandlingar kan strida mot EU:s konkurrensregler.