Nyköping

Äldre vill ha mer finsktalande personal

1:42 min

Finsktalande Nyköpingsbor kräver bättre äldrevård. Nu under eftermiddagen träffar representanter från de finskspråkiga föreningarna kommunen för att framföra önskemål om en finsktalande äldrevårdsavdelning.

– De gamla ska få en värdig ålderdom om de hamnar på demensboenden eller äldreboenden. Jag har sett så många som farit illa och dött i isolering. Bara det, att vara ensam och vara döende och inte ha någon och prata med, säger Tarja Niemi, som representerar de finska föreningarna vid mötet.

I flera år har de finskspråkiga föreningarna i Nyköping kämpat för bättre äldrevård och när de idag träffar kommunen är det för tredje gången på ett och ett halvt år.

Finska är ett av Sveriges nationella minoritetsspråk och Lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk säger att Nyköpings kommun ska erbjuda äldreomsorg på finska, om det finns personal som behärskar språket.

De finskspråkiga föreningarna önskar en särskild vårdavdelning för äldre som har tappat förmågan att tala och förstå svenska. I dag finns det  både undersköterskor och sjuksköterskor inom äldreomsorgen som talar finska och Jacob Larsson, ordförande för vård- och omsorgsnämnden, menar att en egen avdelning inte är möjlig.

– Vi har inte resurser till en egen avdelning med bara finsktalande. Det handlar snarare om hur vi ska lösa det på bästa sätt för de med demens som är finsktalande, säger han.

Vad har du för förslag på lösning?

– Jag tror att man måste ha personal i närheten som kan tala ens hemspråk, särskilt när man gör genomförandeplanerna. Där berättar de äldre hur de vill ha sin vardag och då måste det finns någon som kan hjälpa till att tolka, säger Jacob Larsson.