Skellefteå

Skellefteelever fick inte läsa sitt modersmål

Norrhammarskolan i Skellefteå får kritik från Skolinspektionen, bland annat för att skolan inte ger elever med andra modersmål än svenska studiehandledning på deras språk.

På skolan finns elever med bland annat ryska, thai och tigrinja som modersmål. Enligt rektorn får de studiehandledning i samband med modersmålsundervisningen om föräldrarna bett om det.

Men Skolinspektionen har kommit fram till att de här elevernas behov av studiehandledning inte alltid utretts, vilket strider mot skollagen.