EU: Europeisk ekonomi i mild recession

2:25 min

Läget för Spaniens ekonomi är ännu värre än vad många har befarat, och just nu befinner sig Europa i en mild recession. Det visar dagens ekonomiska vårprognos från EU-kommissionen.

Ekonomikommissionär Olli Rehn räknar med en svag ekonomisk återhämtning från i höst.

– En långsam och dämpad återhämtning är prognosticerad att inledas andra halvan av det här året, säger Olli Rehn.

Totalt för i år väntar nolltillväxt i EU, och nästa år en liten ökning av unionens samlade BNP; 1,3 procent, enligt dagens prognos.

Men utvecklingen är fortsatt ojämn i Europa vad gäller tillväxt och arbetslöshet, till exempel med en bra tillväxt i Polen och en sjunkande arbetslöshet i Tyskland, samtidigt som ekonomin fortsätter att försvagas i länder som Grekland och Spanien.

När det gäller Spanien är EU-kommissionens prognos däremot ännu dystrare än vad många hade trott. Enligt EU:s budgetmål ska Spanien nästa år få ner sitt underskott under 3 procent, men enligt dagens prognos kommer budgetunderskottet 2013 vara mer än dubbelt så stort; 6,3 procent, om inte den spanska regeringen hittar nya intäkter eller besparingar.

Enligt Olli Rehn beror de spanska budgetsvårigheterna på framför allt två problem.

– Här finns de här två elementen; de regionala regeringarna och socialförsäkringssystemet.

Men Olli Rehn säger sig även se positiva tecken inom eurozonen. Vid dagens presskonferens här i Bryssel sa han att det nu pågår det han ser som en nödvändig ombalansering av ekonomierna i eurozonen.

Det handlar framför allt om att minska Tysklands stora handelsöverskott i relation till de svagare ekonomierna i söder. Olli Rehn välkomnar uttalanden i veckan som tyder på att Tyskland är redo att acceptera större löneökningar och högre inflation än övriga eurozonen.

Det kan i sin tur öka tyska konsumenters vilja att köpa produkter från till exempel Spanien och Grekland.

– Det sker redan en omfattande ombalansering av den europeiska ekonomin. Det kommer fortsätta, vilket gynnar hela den europeiska ekonomin, säger Olli Rehn.