Skånska barn lever fattigt

Nästan vart femte barn i Sverige lever i familjer som kan definieras som fattiga, enligt en rapport från Rädda Barnen.
Fattig är den familj som har större utgifter än inkomster eller lever under socialbidragsnormen. För en familj med två vuxna och två små barn innebär det en totalinkomst på under 14.000 kronor i månaden. I till exempel Landskrona levde mer än vart fjärde barn i ett fattigt hushåll 1999. I Malmö, som är landets mest utsatta kommun, gällde detta för nästan 40 procent av alla barn. Och i Helsingborg och Trelleborg har barnens materiella villkor försämrats kraftigt, enligt Rädda Barnen. Det kan innebära att barn tvingas avstå från fritidsaktiviteter eller aldrig får åka på semester. - Det är främst barn till ensamstående föräldrar och barn med föräldrar födda utomlands som drabbas, säger Rädda Barnens ordförande Annika Åhnberg. Och här vilar ett stort ansvar på kommunerna som beslutar om olika avgifter och bidragsnivåer inom socialtjänsten.