Miljöpartiet på väg slopa reseavdragen

1:43 min

På Miljöpartiets kongress i slutet av maj väntas partiet säga ja till ett förslag om att avskaffa alla ekonomiska subventioner till verksamheter som ökar utsläppen.

Karin Svensson Smith, som är klimatansvarig i partistyrelsen, ser inga motiv för att behålla avdrag för resor med bensin och diesel.

– När det gäller reseavdragen är det kanske något som inte något parti har vågat ta itu med på riktigt, men det finns ingen anledning till varför staten ska subventionera resor, utan det måste avvecklas på sikt, säger hon.

Karin Svensson Smith är en av författarna till Miljöpartiets nya klimatproposition som ska antas på kongressen i slutet av maj. Den slår bland annat fast att politiken ska utgå från sunda ekonomiska principer. Och det betyder att allt ekonomiskt stöd till åtgärder som ökar utsläppen ska bort.

Enligt beräkningarna kan subventioner på 50 miljarder slopas.

Förutom reseavdragen handlar det bland annat om stöd till flygplatser och skattelättnader för transporter i tung industri, säger Karin Svensson Smith.

– Mycket av klimatpolitiken har gått ut på att man subventionerar det man vill ha, snarare än att ta bort bidrag från det man inte vill ha.

Klimatpropositionen säger också att politiken ska vila på vetenskaplig grund och att klimatåtgärder inte får skada ekosystem. Det innebär i praktiken att partiet svänger och intar en mer kritisk hållning till etanolproduktion, enligt Karin Svensson Smith.

– Nu vet vi mer och vi ser också tydliga konflikter mellan biobränslen och matförsörjningen i världen. Med solidaritet i partiprogrammet och vårt ansvar att gå före i miljöfrågor så måste vi visa att det framför allt är minskade transporter som måste vara huvudbudskapet.