Herculesolyckan

Missförstånd kan vara orsak

Flygledningen i Kiruna gav Herculesplanet besked om att flyga på lägre höjd än Kebnekaises topp några minuter innan planet kraschade i 500 kilometers fart rakt in i bergväggen i Kebnekaisemassivet.

Det visar den faktasammanställning som Statens haverikommission presenterade på fredagen.

Men haverikommissionen understryker att den ännu inte dragit några slutsatser om olycksorsaken. Vilken roll beskedet från flygledartornet spelade ska utredas närmare längre fram, enligt Per Egil Rygg som leder den norska delen av haveriutredningen, skriver Norsk telegrambyrå (NTB).

Bland annat ska flygledningspersonalen som tjänstgjorde den 15 mars höras av haverikommissionen.

Den preliminära faktasammanställningen presenterades i Oslo för den norska försvarsledningen på fredagen, samt för de anhöriga till de fem som omkom vid kraschen.

Herculesplanet kraschade exakt klockan 14.57.29 enligt rapporten. Tidpunkten har kunnat fastslås tack vare att kraschen registrerades vid Svenska nationella seismiska nätet vid institutionen för geovetenskaper i Uppsala. Den seismiska energi som registrerades uppmättes till 0,01 på Richterskalan.

Planets hastighet var cirka 280 knop, drygt 500 kilometer i timmen, när det flög in i fjällsidan mellan Kebnekaises nord- och sydtopp.

Den preliminära faktasammanställningen presenterades på fredagen för de omkomnas anhöriga och för norska försvarsledningen innan den blev offentlig i samband med presskonferenser i Oslo och på Arlanda.