Stockholm

Stängda gator för biltrafik

Folkpartiet i Stockholms stad tagit fram ett program för hur man ska komma tillrätta med trängseln på stadens gator. Höjda trängselskatter är ett av förslagen.

Partiet vill prioritera kollektivtrafiken, cykel, gående och nyttotrafik.

Folkpartiet vill därför höja trängselskatten, införa trängselskattezoner även i innerstan, höja parkeringsavgifterna och parkeringsböterna och ta bort parkeringsplatser på viktiga gator där bussarna kör.