Ny syn på behandling vid depression

2:03 min

Socialstyrelsen ändrar sig nu när det gäller behandling av depression och säger att psykodynamisk terapi, är lika effektivt som KBT. Sedan Socialstyrelsens riktlinjer kom 2010 har stora delar av svensk psykvård gjorts om för att rikta utbudet mot kognitiv beteendeterapi.

Mårten Gerle, sakkunnig i psykiatrifrågor vid Socialstyrelsen, säger nu att man ändrat uppfattning.

– Vi säger alltså att vid depressionstillstånd så duger de här metoderna lika. Det finns stora internationella studier som ändå säger att skillnaden är hårfin.

För två år sedan kom Socialstyrelsens riktlinjer för behandling av depression och ångest, där kognitiv beteendeterapi, KBT, rekommenderas i första hand.

En granskning som  P1:s Kaliber har gjort visar att stora delar av psykvården gjorts om sedan dess. Alla utom ett fåtal landsting säger att man har gjort stora satsningar på KBT, flera beskriver hur det skett ett skifte från psykodynamisk terapi till KBT.

Det har också skett en utmönstring av terapeuter som inte erbjuder KBT. I Västmanland är Anna Ekström med i ett kompisnätverk av patienter som alla fått sin behandling avbruten då deras terapeuter förlorat sina vårdavtal.

– Man får stötta så gott man kan, fast man mår skit. En del av dem funderar på att ta livet av sig för att de mår så pass dåligt. Det är bara för att landstinget har bestämt att vi inte behöver den här behandlingen, Anna Ekström.

Annas gick till en psykodynamiskt inriktad terapeut med 30 års yrkeserfarenhet, men landstinget beslutade att helt och hållet satsa på KBT. Så här sa vårdvalschefen i Västmanland, Kjell Enderborn till P4 Västmanland i början av året:

– Man ska nog tänka som patient ändå, att vi nu kommer att erbjuda den behandling som Socialstyrelsen tycker är mest effektiv.

Men enligt Mårten Gerle, sakkunnig i psykiatrifrågor vid Socialstyrelsen, finns det inga skäl för landstingen att agera på det sättet:

– Om det är så att man tycker sig ha råd att helt utmönstra erfarna terapeuter med en bred kompetens, så känns det ju väldigt fel. Det måste gå att lösa på något annat sätt, säger Mårten Gerle.