Strejken avblåst på bilprovningen

1:35 min

Strejken som pågått på bilprovningen runt om i landet sedan i onsdags avblåstes i kväll sedan parterna kommit överens om ett nytt löneavtal. Redan under lördagen öppnar bilprovningens stationer som vanligt.

Det nya avtalet ger 2,6 procent i löneökningar och en garantiökning för varje medarbetare på 300 kronor.

– Vi är mycket nöjda med resultatet, eftersom vi har kommit överens om lösningar på de frågor som är viktiga för Unionens medlemmar, säger Louise Gerdemo Holmgren vid Unionen.

– Nu garanteras alla en löneökning och vi får också avlösning från 0,2 procent som vi fattade beslut om i 2010 års avtal om kompetensutveckling. Båda de frågor som vi gick i strejk för är nu lösta på ett bra sätt för Unionens medlemmar.

Avtalet, som är ettårigt, följer normen för övriga avtal som redan tecknats på närliggande områden. Stridsfrågan var den garanterade löneökningen på 300 kronor till alla, och förhandlare Gunnar Järsjö vid Almega är lite besviken i kväll.

– Vi är inte riktigt nöjda för vi fick inte riktigt igenom det vi ville med individgarantierna, men å andra sidan fick vi bättre möjligheter att anställa doktorander och bättre möjligheter att anställa studenter och det känner vi oss väldigt nöjda med.

Varför ville ni undvika en individgaranti?

– Vi anser att individerna ska få den lön de har förtjänat efter sin prestation och inte att man mellan de centrala parterna bestämmer hur ett löneutrymme ska användas och fördelas på företagen.

Hur många som de två senaste dagarna fått vänta med bilbesiktningen på grund av strejken är inte känt, och Gunnar Järsjö är glad att den inte blev längre.

– Vi tyckte det var angeläget att allmänheten inte drabbades mer än nödvändigt, och därför har vi gjort upp tidigt.