Malmö

Ilmar Reepalu får brev från Amerika

President Obamas särskilda sändebud Hannah Rosenthal, som nyligen var i Malmö,  tackar för senast i ett brev till kommunstyrelsens ordförande Ilmar Reepalu och skriver att hon tror att Sveriges varumärke kan skadas på grund av antisemitiska uttalanden och brott i Malmö.

Eftersom hon och Reepalu också diskuterade var gränsen går mellan kritik av staten Israel och antisemitism har hon även bifogat den amerikanska regeringens egen policy i den frågan, som hon tror att Ilmar Reepalu kan ha nytta av.