Nyköping

Ingen tillsyn av privat dagbarnvård

1:24 min

Nyköpings kommun har inte gjort någon tillsyn hos privata dagmammor, numera pedagogisk omsorg i enskild regi, sedan kommunen fick det ansvaret för tre år sedan.

Numera kallas privata dagmammor och familjedaghem för pedagogisk omsorg i enskild regi och fyra av de fem kommuner som har det i Sörmland har regelbunden tillsyn, men alltså inte Nyköping. Enligt skollagen ska kommunerna se till att pedagogisk omsorg stimulerar barnens utveckling.

2009 ersatte begreppet pedagogisk omsorg familjedaghem och istället för att endast innefatta det traditionella familjedaghemmet, där en så kallad dagmamma tar hand om barn i sitt hem, kan pedagogisk omsorg nu även kan vara en grupp dagbarnvårdare som har en större grupp barn i särskilda lokaler.

– Nu är vi privata och styrs inte under kommunen på det sättet. Kommunen är fortfarande vår tillsynsman, men vi är våra egna chefer, säger Louise E Pettersson, som driver pedagogisk omsorg i enskild regi och delar lokal tillsammans med en annan dagmamma på Arnö.

I samband med namnbytet blev kommunerna även skyldiga att ge bidrag till pedagogisk omsorg i enskild regi och till följd av det även skyldiga att utöva tillsyn av verksamheten. Men trots att det nästan gått tre år sen första kontrollen i samband med att Louise startade sin verksamhet har ingen tillsyn gjorts.

– Vi har inte haft några kontrollanter här, men vi har mycket kontakt med barn- och ungdomsnämnden när det gäller frågor och sådant vi vill ha svar på, säger Louise E Pettersson.

I Sörmland finns det pedagogisk omsorg i enskild regi i fem kommuner och enligt Skolverket har alla utom Nyköping utövat tillsyn sen den 1 juli 2009. 

– Vi har lagt ut det på en treårsperiod för att klara av tillsynen, eftersom det är många enheter utöver den här sorten som ska ha sina besök, säger Hélène Böklin Jonsson, nämndansvarig tjänsteman för barn och ungdomsnämnden.

Hon tycker att en treårsperiod är en bra tidsbegränsning, även om hon kanske skulle kunna önska att den skulle vara tätare. Hon tillägger att det i enskilda fall, om det exempelvis kommer in klagomål, sker tätare kontroller.

– Men som grundperiod tycker jag att det är rimligt, säger Hélène Böklin Jonsson.