Kungsbacka

Fler lägenheter för äldre i Kungsbacka

1:38 min

Äldre som känner sig ensamma eller som till exempel har funktionshinder ska nu få större möjligheter till ett anpassat boende i Kungsbacka.

Nämnden för äldreomsorg fattade nyligen ett beslut om att omkring 200 servicelägenheter, som tidigare tillhört äldreboenden, ska finnas till förfogande för dem som behöver ett anpassat boende.

– Det innebär en möjlighet till bättre livskvalitet för många. Att kunna få ett boende som är anpassat innebär att man kan vara mer aktiv både socialt och fysiskt, säger Maud Lanne (S) som är ledamot i nämnden för äldreomsorg.

Det handlar om servicelägenheter i bland annat centrala Kungsbacka,  Åsa, Fjärås och Särö.

Lägenheterna är till för bland annat äldre som  upplever ensamhet och isolering,  eller har ett stort behov av anpassat boende, för att till exempel kunna röra sig med rullstol. I första hand gäller det äldre från 70 år men även de som är 65 och uppåt kan få en sådan här lägenhet.

Redan för ett år sedan blev lägenheterna ombildade från äldreboende till servicelägenheter, men eftersom förvaltningen fram till nu inte ansett att de haft mandat att hyra ut dem, så har en del av lägenheterna stått tomma.

Det är först nu man har möjlighet att söka en sådan här lägenhet i Kungsbacka, och behovet är stort. En utredning visar att det kommer behövas 300 servicelägenheter för äldre över 80 om två år.

– Det här är ju knappt 200 det handlar om, så det behövs ju betydligt fler. Jag hoppas att vi får servicelägenheter i alla kommundelar i hyresrätt. Man vet att de äldre ofta vill bo kvar i sin kommundel, säger Maud Lanne.