Centerförslag: Glesbygdszoner med lägre skatter

2:02 min

En arbetsgrupp inom Centerpartiet vill locka med halverad statlig inkomstskatt, och halverad arbetsgivaravgift, för att få människor att flytta till särskilda tillväxtzoner. Det handlar om områden i glesbygden som har en stark tillväxt, framförallt pekas gruvområden ut.

Gruppen inom Centerpartiet som ska ta fram en ny industripolitik föreslår att till att börja med Pajala och Storuman ska utses till så kallade tillväxtzoner, båda är aktuella för gruvbrytning.

För att locka arbetskraft dit ska både den statliga inkomstskatten och arbetsgivaravgiften halveras där, skriver Svenska Dagbladet.

– Det bygger på att underlätta för människor att flytta till tillväxtzoner, där det finns ett skriande behov av arbetskraft, och där möjligheterna är väldigt stora för människor att kunna etablera sig, säger riksdagsledamoten Per Åsling, som leder arbetsgruppen.

Varför ska man rikta så mycket pengar till regioner som går bra av sig själva?

– För att kunna nyttja den potential som finns i Pajala och andra områden så behöver arbetskraftsförsörjningen lösas.

Att sänka skatten i glesbygd är ingen ny idé, men Per Åsling betonar att det inte handlar om en generell sänkning utan bara till områden som förväntas ha en stark tillväxt. Dessutom måste alla parter dra sitt strå till stacken.

– Vårt förslag bygger på en samverkan mellan både näringsliv, kommuner och stat, säger han.

I Pajala väntas gruvbrytningen komma igång under slutet av året. Någon brist på människor som vill arbeta där verkar inte finnas.

Enligt det socialdemokratiska kommunalrådet Kurt Wennberg har hittills omkring 3 600 människor anmält intresse för de 50-tal tjänster som hittills gruvföretaget har annonserat ut.

Ett större problem är var alla ska bo.

– Det är viktigt att få igång bostadsbyggandet. Skulle man hitta metoder för att stimulera det, skulle det vara välkommet för vår del. Men det är klart; är skatten lägre så gynnas ju de orterna som har det, säger Kurt Wennberg.