Debatt

Europa kränker flyktingars rättigheter

2:42 min

Europa har befunnits skyldigt till brott mot de mänskliga rättigheterna i sin behandling av asylsökanden och papperslösa. Det kom en enhällig jury fram till under Tribunal 12 som i helgen ägde rum på Kulturhuset i Stockholm.

Författare som Nawal el Saddawi och Nuruddin Farah konstaterade att Europa konsekvent gör flyktingar till brottslingar när de får avslag på sin asylansökan i Europa. 

Fall efter fall av misshandel, omänsklig förvarning och brutala deportationsmetoder presenterades under dagen men en sak stod klart. Medan de papperslösa befinner sig i Europa gör de ett stort jobb - som europeerna drar nytta av.

– Jag frös nästan ihjäl när jag gömde mig i källaren...

En serbisk-albansk kvinna ger vittnesmål om hur hon fått arbeta gratis för en uppdragsgivare i Sverige, berövad alla möjligheter att få rättslig hjälp eftersom hon fått avslag på sin asylansökan.

Under fyra sessioner presenterades vittnesmål från några av dem 5 till 8 miljoner papperslösa som finns i Europa och som på regelbunden basis nekas sina grundläggande mänskliga rättigheter, misshandlas och förnedras av representanter för europeiska myndigheter.

Många låter också bli att uppsöka vård eftersom en sjukhusräkning kan vara omöjlig att betala - och eftersom många är rädda för att myndigheterna ska finna dem genom vårdinstitutionerna, konstaterade läkaren Henry Ascher.

Fortfarande idag föds barn till papperslösa i Sverige utan nationalitet och identitet i strid mot både de mänskliga rättigheterna och Fn:s barnkonvention.

Så vem har ansvar för att situationen inte förbättras? Författaren Nuruddin Farah hävdade att det har alla som inte gör något för att stödja de papperslösa.

I hörsalens fond rullade namn på papperslösa som dött i Europa, i förvaring eller på flykt undan myndigheterna.

Flera av talarna hävdade att de mänskliga rättigheterna borde vara bärbara och i högre utsträckning kopplade till var man bor än till nationalitet.

Men det finns en logik i sättet som Europa konsekvent illegaliserar människor, konstaterade bland andra forskaren Nicholas de Genova.

– Det gör att de blir lättare att kontrollera, säger han.

När papperslösa lever under hotet om att tas i förvaring eller deporteras så skapar det en grupp arbetare i Europa som är så billig som möjligt på den globala marknaden.

Och han höll med författaren Henning Mankells beskrivning av metoden som ett slags terrorism.

En av dem som satt i juryn är den syriske filosofen Sadik Al-Azm, och en längre intervju med honom om situationen i landet hör ni i morgondagens Kulturnytt.

Hedvig Weibull