Ljumt intresse för avdrag på hjälpgåvor

1:41 min

Avdrag för gåvor till olika hjälporganisationer har inte blivit någon större succé. Sedan möjligheten infördes vid årsskiftet har bara en liten del av landets hjälporganisationer ansökt om att kunna ta emot avdragsgilla gåvor.

Malin Thil är insamlingschef på Rädda Barnen och hon tycker att reglerna för vad man får göra avdrag för är för snäva.

– Lagen är ett steg i rätt riktning, men ändamålet är för snävt. Nu kan du endast bli berättigad till avdrag om du stöder hjälpverksamhet eller forskning, säger hon.

Bara en liten del av landets 384 hjälporganisationer som har 90-konton, har hittills ansökt om att kunna få ta emot avdragsgilla gåvor. Och om inte en organisation finns registrerad på skatteverket, så kan privatpersoner inte dra av sina gåvobelopp.

Maria Svensson, som är sektionschef på skatteverket i Mariestad, säger att hittills runt 50 hjälporganisationer lämnat in en ansökan om avdragsgilla gåvor. Hur många privatpersoner som redan utnyttjat möjligheten är för tidigt att säga.

Röda Korsets insamlingschef Therese Engström tycker, liksom henne kollega på Rädda Barnen, att reformen är ett halvfärdigt bygge. Det är positivt att avdragsmöjligheten finns, men definitionen på vilka gåvor man får dra av för snäv och beloppen för låga.

Hon säger att Röda Korset medvetet väntat med att ansöka om möjligheten om att kunna ta emot avdragsgilla belopp, eftersom reglerna upplevts som krångliga.

Av exakt samma orsak väntade Rädda barnen ganska länge med att ansöka om att kunna ta emot gåvor som privatpersoner kan dra av.

– Rädda barnen jobbar till stor del med påverkansarbete, det faller utanför detta och vill du stödja den typen av verksamhet då får du inte rätten tills skatteavdraget, säger Malin Thil.

Som mest får man dra av 25 procent av 6000 kronor per år. Det innebär att man kan få tillbaka totalt 1500 kronor per år oavsett hur stora gåvobelopp man skänkt till olika hjälporganisationer.

Malin Thil anser att det avdragsgilla maxbeloppet är för lågt och hon är också kritisk till att bara privatpersoner får göra avdragen.

– Vi tycker att företag bör ha samma rätt till skatteavdrag, det skulle kunna bidra till större möjligheter för organisationen att få in nya bidragsgivare, säger hon.