Äldrebostäder byggs i Pjäsen

100 lägenheter i kvarteret Pjäsen på A 7 ska byggas för särskilt äldreboende. Det beslutade kommunfullmäktige efter en lång debatt.
Liksom tidigare i kommunstyrelsen var politikerna oeniga om antalet lägenheter. Socialdemokraterna och vänster tyckte att det räcker med femtio lägenheter. Men den borgerliga majoriteten fick igenom förslaget på 100 lägenheter efter votering som slutade 37-34. - Glädjande, tycker moderaternas Per Anders Croon, att det nu också byggs lägenheter för äldre i Visby. Under de senaste tjugo åren har det mest byggts ute på landet. Boendet i kvarteret Pjäsen ska ersätta äldreboendet i Göransgården, Mariahemmet och en del av Korpen.