Umeå

Viktigt att alla elever har tillgång till skolbibliotek

1:36 min

Det är viktigt att alla elever har tillgång till ett skolbibliotek. Därför vill Umeå kommun skapa tydlighet och struktur för att säkerställa att alla elever får likvärdig utbildning för att nå de uppsatta målen inom informationskompetens, läs-, skriv- och språkutveckling. Annika Edlund arbetar på skolbiblioteket på Grubbeskolan och tycker att det är en demokratisk rättighet att elever har tillgång till bibliotek.

– Det är viktigt att det finns böcker omkring både barn och vuxna att dem hela tiden jobbar med läsningen för dem blir ju inte bra läsare om man inte får uppmuntran av vuxna runt omkring, säger Annika Edlund.

Att vissa skolor i Umeå inte haft bibliotek, vad tycker du om det?

-- Det bli ju väldigt ojämlikt tycker jag och sen är det ju till intet förpliktigande, det kan ju vara liksom hur liten bibliotek som helst så jag tror att skolan behöver hjälp av en bibliotikarie för att bygga upp biblioteket.

Det var på för- och grundskolenämndens sammanträde tidigare i veckan som kommunen beslutade att godkänna riktlinjerna för skolbiblioteksverksamheten. I praktiken betyder det att alla elever ska ha tillgång till skolbibliotek antingen i den egna skolbyggnaden eller på rimligt avstånd från skolan, säger Peter Sedlacek som är folkpartist och vice ordförande i för och grundskolenämnen i Umeå.

– Det är en anpassning till dom skärpta krav på skolbibliotek som en följd utav den nya skollagen.

Hur ser det ut i Umeå kommun idag?

– Jag ska ärligt säga att jag vet inte i alla detaljer. Jag kan tänka mig alltså att en del har ju jättebra och en del har något mindre bra.

Hur ser det ut på friskolorna?

– Dem omfattas ju av samma skollag och det innebär ju att även dem måste kunna erbjuda skolbibliotekpå et eller annat sätt. Vi får ju återkomma till hur det i praktiken går att genomföra för man kan ju inte genom ett trollslag och genom at vi fattar ett beslut här och tro att allt fungerar utmärkt utan det måste bli verkställighet av det här beslutet.