Blodgivning

Fortfarande stopp för män som haft sex med män

1:38 min

Trots att det har gått över två år sedan Socialstyrelsen gjorde det tillåtet för män som haft sex med män att lämna blod, så går det fortfarande inte på blodcentralerna i Värmland. Anledningen är att det uppstått en krock mellan två myndigheter.

– Socialstyrelsen säger att man ska kunna prövas för blodgivning, medan Läkemedelsverket inte tillåter blodgivning hos en man som haft sex med andra män, säger Per-Olof Forsberg, medicinskt ansvarig för blodcentralerna i Värmland.

Den 1 april 2010 gjorde Socialstyrelsen en ändring i den regeln som sa att om man någon gång haft sex med en man så får man inte lämna blod. Socialstyrelsen menade att man inte ska se till sexuell läggning, utan istället göra en riskanalys av varje enskild person. Därför ändrade man lagen till att de som haft sex med en man måste vänta minst ett år innan de får ge blod. Men på många blodcentraler i landet har det ändå varit tvärnej, eftersom Läkemedelsverket sagt nej.

Men blodcentralerna i Värmland är på gång med en lösning. En stort steg på vägen är att göra den hälsodeklaration, som idag fylls i på papper, elektronisk, så att blod- och plasmagivaren inte ska kunna fylla i den fel.

– Vi väntar och har försökt i ett och ett halvt år att införa en elektronisk hälsodeklaration, som man fyller i innan varje blodgivning. Det är för att säkerställa att vi följer regelverken för bägge myndigheterna. Det som är farligt är den tid från det att man smittas tills dess att det syns, den tiden måste vi kunna täcka upp på ett bra sätt och det kan vi inte idag, säger Per-Olof Forsberg.

Men när män som haft sex med andra män kan ge blod i Värmland går inte att säga idag.

– Jag tror att det är relativt nära. Vi har infört den elektroniska hälsodeklarationen och startat upp i Säffle. När det är på plats i hela länet så har vi i alla fall första stenen på plats i bygghuset, säger Per-Olof Forsberg.

Men på RFSL Ungdom i Karlstad är man kritiska till att blodcentralerna inte fått till ett fungerande system för att kunna ta emot blod från män som har sex med män.

– Jag har en viss förståelse, men det finns ett myndighetsbeslut som man måste rätta sig efter.