Bjärgesbor kräver belysning kvar

Boende vid Bjärges i Vänge protesterar nu mot planerna på att släcka gatubelysningen i samhället. Bjärgesborna uppmanar kommunen att snarast lösa tvisten med Vägverket om vem som har ansvaret för belysningen.
Enligt Bjärgesborna är det i första hand en trafiksäkerhetsfråga. De boende har också ett förslag till hur belysningen skulle kunna bevaras till en betydligt lägre summa än den kommunen redovisat.