P4 Jönköping granskar

Oklara regler möjliggör undervikter för frusen torsk

1:23 min

En undersökning som P4 Jönköping gjort visar att du i värsta fall kan få så lite som 320 gram tinad fisk när du köper ett 400-gramspaket med djupfryst torsk. Och det är ett otydligt regelverk som gör det möjligt.

– Antingen kan man säga att det här är fel, därför att det är undervikter, eller så säger man att den här produkten blir så här när man tinar den och det är något som man inte kan skylla förpackaren för. Men där har vi ett litet oreglerat, grått område, säger Kari Björkqvist som är enhetschef och ansvarig för enheten för reglerad mätteknink på Swedac, den myndighet som bestämmer hur stor avvikelsen får vara från den vikt som anges på förpackningen.

Vem skulle kunna avgöra vilken tolkning som gäller då?

– Ytterst är det ju domstolen, men någon sådan prövning finns inte på det här området, i vart fall inte vad jag känner till.

Enligt vår undersökning kan du inte kan vara säker på hur mycket fisk du får när du köper ett 400-grams fryst torskpaket.

Fabrikanterna talar om att det är naturligt att fisken tappar i vikt när den tinas och att de följer den branschstandard som finns. Men vad är då standarden? Är det okej att vi konsumenter får se stora delar av torsken bokstavligt tala rinna bort när den tinas?

Enligt de regler som finns får avvikelsen från vikten som anges på förpackningen vara max sex procent på en enskild förpackning. Alla de torskpaket som vi undersökt tappar mer än så i vikt när de tinas.

Problemet är att det i regelverket inte framgår när produkten ska väga så mycket som det står på förpackningen - är det när den är djupfryst och oätlig, eller är det när den har tinat? Kari Björkqvist öppnar nu för en översyn av regelverket:

– Man kan inte täcka in precis allting i regler, men visst kan det finnas anledning att se över även de här reglerna.