Söderhamn

Oljeolyckan ger var tredje arbetslös ungdom jobb

1:44 min

Utsläppet av råtallolja i Sandarne i Söderhamn strax före jul var en katastrof för skärgårdsmiljön, men också en stimulans för arbetsmarknaden i kommunen. Särskilt ungdomsarbetslösheten som totalt sett har minskat med en tredjedel till följd av möjligheterna att jobba med oljesanering.

Arbetslösheten för unga störtdyker just nu i Söderhamn, en kommun som tidigare tillhörde de tio hårdast drabbade kommunerna i landet när det gäller ungdomsarbetslöshet. Orsaken till uppryckningen är att ungdomarna fått möjlighet att arbeta saneringen efter oljehaveriet på Arizona Chemical.

Det berättar Arbetsförmedlingens chef Mohamed Chabchoub som bara kan vara nöjd när stort när han analyserar arbetslöshetssiffrorna för de senaste månaderna.

- Från och med januari till och med mars fick vi ut närmare 150 personer per månad i arbete. I april handlade det om 280 personer, konstaterar han.

Halverad ungdomsarbetslöshet
Medan arbetslösheten - inte minst bland unga - stigit på många håll så har nu Söderhamn alltså hamnat i en positiv trend. På kort tid har den öppna arbetslösheten bland unga i kategorin 18 till 24 år halverats.

Det betyder också att Söderhamns kommun nu befinner sig i mittenskiktet bland landets kommuner när det gäller ungdomsarbetslöshet.

Oljeolyckan ger alla jobb
Trenden är alltså positiv, men givetvis är den tillfälliga storsaneringen i skärgården den högst bidragande orsaken till de upplyftande siffrorna.

- Inget ont som inte för något gott med sig! Tidigare långtidsarbetslösa, utriksfödda, funktionshindrade och asylsökande flyktingar har alla fått jobb i oljesaneringsinsatserna. Somliga har till och med fått arbetsledande befattningar som de kan ha nytta av när de söker jobb i framtiden, säger Mohamed Chabchoub.

Från arbetslös till chef
Oljehaveriet har kort sagt inneburit att många av de grupper som tidigare haft det allra tuffast på arbetsmarknaden nu har fått chans till jobb. Ett bra exempel är Markus Mattsson som tidigare var arbetslös, men som nu jobbar som gruppchef med oljesanering.

- Det är positivt! Allt man senare kan få med på sitt CV är naturligtvis välkommet, säger han.