Norrbotten

Reservare riskerar avsked

Ett stort antal reservofficerare runtom i landet riskerar nu att få sparken från sin anställning inom Försvarsmakten eftersom de inte svarat på en förfrågan från försvaret som arbetsgivare.

Bakgrunden är att anställningar vid Försvarsmakten sedan 2010 innehåller internationell arbetsskyldighet, och därför har en förfrågan skickats ut även till reservofficerarna. De som inte har svarat på frågan om de kan tänka sig att arbeta utomlands riskerar att överlämnas till personalansvarsnämnden vilket kan innebära att de får sparken.

Även de som svarar nej på frågan riskerar att bli av med jobbet.

En reservofficer en officer som är anställd inom Försvarsmakten enligt särskilda regler i Officersförordningen, men som har sin huvudsaklig sysselsättning i en annan, oftast civil, verksamhet.