Komplex motivbild bakom Malmöskotten

3:01 min

När rättegången mot den misstänkte serieskytten Peter Mangs inleds i dag i Malmö pågår mycket spekulationer kring motiven bakom de tre mord och 12 mordförsök han står åtalad för. Att Peter Mangs hyser antisemitiska och främlingsfientliga åsikter har slagits fast, men om det är de åsikterna som fått honom att utföra brotten, som till största delen begåtts mot invandrare, är oklart.

Samtidigt som rättegången i Malmö pågår också rättegången i Norge mot massmördaren Anders Behring Breivik, som drevs av hat mot det mångkulturella samhället. Men även om de två fallen tas upp samtidigt ska man vara försiktig med att dra paralleller mellan dem, och man kan inte säga att det finns en koppling till framväxande högerextrema organsiationer i Europa. Det menar journalisten Anna-Lena Lodenius som skrivit flera böcker om politisk extremism. Peter Mangs är inte en representant för högerextrema rörelser, säger hon.

– Han har ju uppenbarligen högerextremistiska åsikter, eller i varje fall ett hat mot samma måltavlor som högerextremisterna. Men motivbilden när man ser på de dåd han utfört är inte alls lika tydlig som i till exempel fallet Breivik. Man kan inte alls vara säker på att det är främlingshat som drivit honom till att mörda och försöka mörda.

I några av fallen kan motivet vara främlingsfientlighet, menar Anna-Lena Lodenius. Men hon pekar också på att åklagarna tror att det i något fall kan handla om pengar som motiv, och att Peter Mangs även upprättat listor över kriminella som han är hatisk mot, vilket kan tyda på att han snarare haft kriminella som måltavla än personer med invandrarbakgrund. Hon nämner också att polisen hittat flera våldsamma filmer i Peter Mangs hem, och att han kan ha hämtat inspiration därifrån lika väl som ur högerextremt tankegods.

Anna-Lena Lodenius tror att det är lätt hänt att man felaktigt kopplar ihop gärningsmännen vid den här typen av ovanliga seriemord och massmord.

– Det är väldigt lätt att koppla samman Peter Mangs med Anders Behring Breivik därför att de har agerat vid ungefär samma tidsperiod och vi har haft mycket diskussioner om högerextremism. Men man måste se varje sådan här person som en enskild individ. Om vi jämför Breivik med Peter Mangs och den tidigare kände lasermannen John Ausonius på 90-talet, så har de på sätt och vis agerat på liknande sätt men det finns ändå stora skillnader mellan dem. De är väldigt udda och speciella individer.

Anna-Lena Lodenius betonar vikten av att skola och socialtjänst på ett tidigt stadium upptäcker sårbara individer som ligger i riskzonen att utveckla ett destruktivt beteende, något som ofta sker genom att personen isolerar sig och bygger upp en fixering. Men att koppla ihop de här personerna med stora rörelser, i det här fallet högerextrema rörelser, riskerar i stället att ge syre åt det destruktiva beteendet.

– Den här typen av personer, som är väldigt sällsynta tack och lov, är väldigt narcissistiska och förtjusta i att få betydelse och synas och märkas och bli analyserade och förklarade av omvärlden. På något sätt tillfredställer det egot hos dem. Det är en väldigt viktig del av vad de gör, att de vill få den här bekräftelsen. Och vi gör dem till lite mer än vad de är om vi sätter dem som företrädare för en stor rörelse under framväxt, säger Anna-Lena Lodenius.