Högbyskolan femtioårsjubilerar

Högbyskolans femtioårsjubileum har firats hela dagen av nya och gamla elever, lärare och personal i Hemse.
Skolan samlar låg- och mellanstadieelever från Hemse med omnejd och högstadieelever från hela sudret och den öppnades 1951. Hans-Åke Norrby som tillträder som rektor i höst vid skolan, är förhoppningsfull inför höstens skolstart och tror att problemet med vakanta lärartjänster kommer att vara lösta i höst.