LRF bör utreda mjölkpriset

LRF:s avdelning i Boteå i Sollefteå kommun tycker att det är dags att LRF gör någon nytta för alla medlemsavgifter som strömmar in. I en motion att kräver dom att LRF ska utreda det pris som producenterna får för mjölken.
Motionärerna menar att den låga lönsamheten beror på mejeriföreningarnas bristande mod och kompetens när det gäller att driva upp priset, berättar tidningen Land. Länsförbundsstyrelsen tillbakavisar kravet och säger att LRF inte kan ändra på mjölkpriset.