Vill hjälpa fler ungdomar

Landstingets ungdomsmottagning i Ronneby vill bygga ut sin verksamhet för att ungdomar lättare ska få hjälp med sina problem.
Sedan i höstas då två psykologer anställdes har det gått att upptäcka och behandla fler unga som mår dåligt jämfört med tidigare. Men i takt med att fler unga med psykiska problem upptäcks ökar arbetsbördan för ungdomsmottagningens två psykologer. -Idag har vi öppet 16 timmar i veckan, men öppettiderna behöver utökas till 40 timmar eftersom allt fler söker hjälp, säger Catarina Pradjiotis som är barnmorska på ungdomsmottagningen.