Regeringen får kritik för restaurangmomsen

1:49 min

Regeringen har överskattat effekterna på sysselsättningen när det gäller halveringen av restaurangmomsen som infördes nyligen. Det anser det Finanspolitiska rådet som överlämnade sin årliga granskande rapport till finansminister Anders Borg i dag.

– Vi är mycket tveksamma till det argument som regeringen har fört fram som stöd till en sänkning av restaurangmomsen. Vi vill också varna för en politik där man urholkar momsen och gör undantag för den ena branschen efter den andra, säger Lars Jonung, ordförande i Finanspolitiska rådet.

Finansminister Anders Borg skriver i en kommentar att restaurangmomssänkningen hittills har haft positiv inverkan och förbättrat förutsättningarna att minska ungdomsarbetslösheten.

När det gäller statens ökande förmögenhet, vilken kommer att öka kraftigt på grund av förbättrad svensk ekonomi, så anser Finanspolitiska rådet att det saknas en motivering varför överskottet ska vara så stort. Sverige är på väg att bli som Norge och en del rika arabstater och en ytterligare uppbyggnad av statens förmögenhet är svår att motivera, säger Lars Jonung.

Regeringen och finansminister Anders Borg får också kritik för att ha hållit igen och haft för stora säkerhetsmarginaler i ekonomin.

Finansminister Anders Borg skriver att ”tack vare goda säkerhetsmarginaler har vi värnat förtroendet för de offentliga finanserna och samtidigt säkrat handlingsutrymme för kraftiga stimulansåtgärder om vi återigen skulle uppleva efterfrågefall av samma storleksordning som 2009.”

Finanspolitiska rådet konstaterar även att regeringen och finansministern klarat det ekonomiska ramverket väl och att risken är mycket liten att utgifterna blir större än intäkterna de kommande åren.