Fiskare godkänner torskförslag

Sydkustfiskarna välkomnar regeringens förslag på hur man ska rädda torsken i Östersjön.
Det är jordbruksministern Margareta Winberg som kommit med ett handlingsprogram, där det bland annat talas om stopp för torskfisket, hårdare reglering av trålfisket och hur man ska komma till rätta med de stora problemen med spökgarn. Enligt Jan-Erik Holmberg, ordförande i Sydkustfiskarna, är detta ett steg i rätt riktning, men att mer kan göras. Bland annat efterlyser Holmberg hårdare kontroller mot dem som fiskar för mycket.