Förorenad jord saneras med värme

2:17 min

Länsstyrelsen vill testa en ny metod att sanera förorenad jord på Gotland. Det handlar om att värma jorden och ta hand om de farliga ämnena istället för att som i dag gräva och frakta bort jorden. Om staten beviljar pengar till saneringen, blir Gotland först i landet med den nya metoden.

Det är ett område intill Endreväg i östra Visby där det mellan åren 1964 och 1984 låg en kemtvätt, som den nya metoden ska testas. I marken intill och under huset ligger relativt höga halter av ett lösningsmedel med klor, perkloretylen, som använts vid tvätten.

För att senera marken finns i princip två metoder. Att gräva bort jorden, vilket är svårt här, inte minst med tanke på att föroreningarna även finns under huset och att fastigheten ligger intill en trafikerad väg och i ett bostadsområde. Den andra metoden går ut på att värma upp marken, vilket gör att föroreningen omvandlas till gas.

Man täcker först området och för sedan ner ett antal värmestavar i marken, pumpar sen upp gasen och filtrerar eller bränner gasen så att de giftiga ämnena försvinner.

Att värmesanera den förorenade marken beräknas kosta omkring sju miljoner vilket är ungefär lika mycket som det skulle kosta att gräva bort jorden. Kommunen är huvudman för saneringsarbetet eftersom det inte finns någon tidigare ägare som kan ställas till svars. Saneringsutredningen har gjorts av länsstyrelsen och förhoppningen är att staten sen ska står för kostnaderna.

Förhoppningen är också att saneringsarbetet ska kunna utföras under nästa år.