Man fälld för hets mot folkgrupp

Den man som skickade ett kritiskt e-postmeddelande till stadsdelsförvaltningen i Limhamn-Bunkeflo fick sin dom i tingsrätten på måndagen. Han fälldes för hets mot folkgrupp.
I brevet uttryckte mannen kritik mot planerna att omvandla en nerlagd förskola till bostad åt invandrarfamiljer. Bland annat pekades en folkgrupp ut i brevet som kriminella och mannen menade det som förvaltningen gjorde skulle skada profilen på hela Bunkeflostrand. I rätten uppgav den åtalade själv att han inte förstod att brevet skulle bli offentligt utan utgick i från att det enbart skulle läsas av en enda person. Hade han vetat att meddelandet skulle få den uppmärksamhet som det fått i pressen hade han inte skickat det. Rätten menade dock att eftersom han skrev om ett pågående ärende borde han ha förstått att flera personer skulle få del av det och bifaller därför åtalet. Däremot menar man att brottet ska bedömas som ringa och nöjer sig med att fastställa påföljden till 100 dagsböter.