Varberg

Nya regler för äldrevården

Det ska bli hårdare krav på äldreboenden, gruppboenden och andra verksamheter i Varberg. Det föreslår kommunens socialförvaltning.

En utredning som Varbergs kommun gjorde tidigare i vår visade att det fanns brister i hur man kontrollerar att äldreomsorgen håller en hög kvalitet. Det är cheferna på varje äldreboende som ska utvärdera om till exempel bemanningen är tillräcklig. Men det görs inte i någon större utsträckning idag. Dessutom sätter en ny lagstiftning hårdare krav på att äldreboenden, gruppboenden och andra verksamheter som ligger under socialförvaltningen, regelbundet ska följa upp om de ger en god vård och omsorg.

Därför har socialförvaltningen nu lagt fram ett förslag om att verksamheterna regelbundet ska kunna redovisa hur de kvalitetskontrollerar. Det kan till exempel handla om att granska dokumentation, att man följer upp avvikelser i vården och att man kontrollerar att vårdtagare får rätt vård.

Socialförvaltningen får för tillfället själva kontrollera kvalitén på verksamheterna men om förslaget går igenom skulle det innebära att man inte behöver göra det i samma utsträckning längre utan att äldreboenden och andra verksamheter sköter det själva.