BORÅS

Trots vallöften - sanering av Viskan dröjer

1:32 min

Efter tolv års utredande är nu politikerna i Borås ledning beredda leda ett saneringsarbete av Viskan, vars förgiftade bottenslam varje dag läcker ut gifter i vattnet. Men trots vallöften om sanering så tvekar Miljöpartiets kommunalråd Tom Andersson fortfarande.

– Ja, framför allt när vi pratar om "rimliga premisser" så handlar det om ekonomi och det har att göra med att vi vet inte hur mycket Borås Stads eventuella del blir i finansieringen.

Miljöpartisten Andersson har lagt in en brasklapp i sitt förslag att Borås ska ta huvudansvaret för saneringen av Viskan. "Under förutsättning att rimliga premisser gäller", skriver han och förtydligar här att det mest handlar om ekonomi.

Men egentligen är det inga - i sammanhanget - stora summor det handlar om.

Vill suga upp giftigt bottenslam
Tom Andersson och de rödgröna vill helst suga upp allt giftigt bottenslam mellan södra Borås och Rydboholm och lägga det på land. Det skulle kosta 440 miljoner, enligt en utredning i somras. Man kan också tänka sig att pumpa över allt bottenslam till Djupasjön som sedan skulle förseglas så att slammet inte kunde komma ut igen. Kostnad 165 miljoner.

Förr ville i regel staten, det vill säga Naturvårdsverket, att kommunerna skulle betala tio procent av kostnaden och staten resten. Numera betalar staten hela kostnaden.

Flera år innan det är klart
Ändå tvekar politikerna. Orsak: Naturvårdsverket utreder just nu hur mycket Gässlösa reningsverk, alltså Borås Stad, har bidragit till Viskans gifter. Borås kan alltså, trots statens generösa bidrag och trots att Gässlösa faktiskt under alla år uppges ha följt gällande lagar och utsläppsgränser, ändå bli tvunget att betala en del av saneringen.

Sanering blir det säkert - men när?

– Jag är inte helt klar över exakt hur lång tid det här kommer att ta. Men det kommer att ta ett antal år innan vi är klara.