Guldsmed förlorade rättstvist

Ett gotländskt guldsmedsbolag måste betala 300 000 kronor för guldsmycken som aldrig levererades till ett designbolag på fastlandet. Det slår Gotlands Tingsrätt fast i en dom.
De båda bolagen skulle samarbeta för att framställa guldsmycken. Designföretaget sände ädelmetall och en tillverkningsmaskin till Gotlandsföretaget. Men samarbetet kom aldrig så långt som till tillverkning och designbolaget gick till domstol för att få betalning för ädelmetallen. Guldsmedsbolaget hävdade å sin sida att bolagen borde vara kvitt för den tid dom själva lagt ner för att ta fram guldföremålen. Men Gotlands Tingsrätt går på designbolagets linje och anser att det gotländska guldsmedsbolaget ska betala 300 000 kronor för ädelmetallen och lämna tillbaka tillverkningsmaskinen. Gotlandsföretaget får dessutom stå för rättegångskostnaderna på över 50 000 kronor.