Kungsbacka

Föroreningar vid Kungsbackaån

1:16 min

Miljögifter har upptäckts i marken där Kungsbacka kommun ska bygga översvämningsskydd för Kungsbackaån.

Upptäckten har gjorts sen Kungsbacka kommun låtit undersöka området, och det handlar om polyaromatiska kolväten, bly, arsenik och zink i marken mellan Borgmästaregatan och Lindälvsbron.

Hur allvarliga är fynden vet man inte än, säger Jimmie Rosell vid förvaltningen för Teknik i Kungsbacka kommun.Inte heller varifrån föroreningarna kan komma. En fördjupad undersökning ska göras i hela området för det blivande översvämningsskyddet mot Kungsbackaån för att ta reda på mer precist hur mycket föroreningar det handlar om, och hur detta påverkar bygget av översvämnignsskyddet.

– En viss försening uppstår förmodligen, säger Jimmie Rosell vid förvaltnignen för Teknik i Kungsbacka.