Örebro län

Kvinnor har bara 27 procent av makten

1:33 min

73 procent av maktpositionerna besitts av män i Örebro län trots att vi är lika många män som kvinnor, det visar en omfattande utredning som länsstyrelsen beställt.

--Det här tycker jag är väldigt illa. Det finns ju inga acceptabla skäl till att det ska se ut på det här sättet. Maktpositionerna borde spegla hur det ser ut i samhället där vi är hälften män och hälften kvinnor, säger Inger Högström Westerling, egen företagare och fd kommunalråd i Örebro.

Men så är det inte, för trots att varannan människa i Örebro län är kvinna, visar den omfattande utredningen som gjorts på uppdrag av länsstyrelsen att 73 procent av maktpositionerna besitts av män. Därför kommer länsstyrelsen idag att hålla ett seminarium där bland annat Gerd Lindgren, professor i sociologi på Karlstad Universitet pratar könssegregering i arbetslivet.

Man måste våga bryta mönster för att nå en förändring säger Kerstin Lillje, som är särskilt sakkunnig i jämställdhet på Länstyrelsen i Örebro län.

--Man måste se att det är en nödvändighet men vi är inte där än, man rekryterar dem man är bekant med, säger Kerstin Lillje.

Det tidigare kommunalrådet Inger Högström Westerling håller med om att man har en lång väg att gå.

--Det handlar om tradition, vanor, kultur och kanske dessvärre ovilja. Man kanske är rädd att släppa fram kvinnor inom näringslivet eller inom det politiska livet, säger Inger Högström Westerling.