Bli polis på distans

Utbildningen av poliser kommer under året att utökas vid Polishögskolan i Solna. Redan den åttonde april drar en distansutbildning med 17 deltagare igång vid Polishögskolan.
En tanke med den utbildningen är att locka fler personer på landsbygden till polisyrket, utan att de ska behöva gå hela utbildningen i till exempel Solna.