Skara frågar om demokratin

800 skarabor ska tillfrågas i en unik enkät, som ska kartlägga hur det står till med demokratin i Skara. Det är första gången en så stor undersökning genomförs på det här sättet i en kommun. - Det är viktigare med aktiva medborgare än med ett starkt kommunalråd, tycker Per Gustafsson (c) från Skara, som är ordförande i gruppen som gör undersökningen.
Enkäten ska bland annat ge svar på hur aktiva skaraborna är i föreningslivet. Den ska också visa hur de vill påverka en viss sakfråga i kommunen, t ex skolans framtid. - Vi vill veta om de ringer, skriver insändare eller protesterar på gatorna, säger Per Gustafsson. Sedan allmänna rösträttens införande för 80 år sedan har dagens demokratiska system varit i bruk. - Det är ingen naturlag att vi ska ha kvar det som det nu är. Det viktigaste är tilltron till demokratin, menar Per Gustafsson.