Dömda till rättspsyk förlorar sjukersättning

2:21 min

Försäkringskassan betalar inte längre ut sjukersättning för dömda till rättspsykiatrisk vård. Sedan 2008 hänvisas inlåsta på rättspsyk istället till att försörja sig genom arbete.

En av dem som blev av med sin sjukersättning när han satt inslåst på rättspsyk i Växjö är Manu Ranjbar.

– De skickade ett brev där det stod att mina 18 månader är slut och att jag inte kan ansöka om en ny period, säger han.

Manu Ranjbar blev dömd till rättspsykiatrisk vård 2000. Han ansågs för psykiskt sjuk för att dömas till fängelse efter en drogpsykos och försök till misshandel. Fram till 2010 fick han förtidspension, eller tidsbegränsad sjukersättning. Men den formen av tillfällig förtidspension togs bort när regeringen ändrade sjukreglerna 2008 och har sedan dess fasats ut.

Manu Ranjbar fick nej på ansökan om hel förtidspension eftersom Försäkringskassan inte kunde slå fast att hans arbetsförmåga var varaktigt nedsatt, trots att han satt inlåst. Istället fick Manu Ranjbar socialbidrag.

Sune Larsson är kurator på Säters rättspsykiatriska klinik.

– Man ställer samma krav på patienterna som på andra människor. Det innebära att man tittar på arbetsförmågan reellt. Vi kan ju ha patienter som kan utföra ett jobb - men det får de inte, säger han.

Sune Larsson tror att regeringen glömde bort de svårt psykiskt sjuka när bedömningen av sjukersättning ändrades 2008.

Omkring 800 patienter sitter i dag dömda till rättspsykiatrisk vård. Till skillnad från fängelsedömda måste de betala för sin vård. Det finns ingen statistik över hur många inspärrade på rättspsyk som blivit av med sin sjukersättning.

Sune Larsson, kurator på Säter, vittnar om andra märkligheter som skett efter att patienter förlorat sin sjukersättning. Då verkar de inspärrade som är svårt psykiskt sjuka och kriminella hamna i kolumnen friska och arbetsföra.

– Det kan ibland innebära att vederbörande patient får ett brev där de hälsas välkomna till någon kurs eller någonting på måndag klockan 8. Det gör patienterna gärna – men det får de inte.

Dan Eliasson som är generaldirektör för Försäkringskassan menar att indragen sjukersättning för inlåsta patienter inom rättspsykiatrin bara är en konsekvens av att myndigheten följer reglerna.

– När jag har sett de brister som finns i regelverket, som infördes 2008 som man har fått justera och nyansera, skulle jag inte vara förvånad över om det här är en miss i lagstiftningsarbetet. Så vitt jag vet är det inget som är skrivit om det här i proposition och förarbeten, och då blir det här konsekvensen.

Du menar att ersättningen dras in samtidigt som man inte kan ta ett jobb?

– Ja, det är ju konsekvensen.