Sverige tillåts ställa hårdare krav på bankerna

1:44 min

EU:s finansministrar lyckades enas om höjda kapitaltäckningskrav för bankerna. Enligt överenskommelsen måste alla banker i EU ha egna pengar i kassan som motsvarar minst 7 procent av de pengar banken lånar ut.

Sverige och andra länder får dessutom rätt att ställa ännu betydligt tuffare kapitalkrav på bankerna, vilket gör finansminister Anders Borg är nöjd.

Dagens överenskommelse innebär att Sverige får rätt att från 2015 kräva en kapitaltäckning på 12 procent av bankerna, och ännu lite mer under högkonjunktur.

Nu ska det här kapitaltäckningspaketet förhandlas med EU-parlamentet, men en omröstning i parlamentet i går tyder på att den slutliga EU-lagstiftningen kommer landa åtminstone nära det som finansministrarna i dag enades om.

Inom EU finns farhågor om att höjda kapitalkrav på bankerna också kommer leda till höjda boräntor, men Anders Borg ser den oron som överdriven.

Anders Borg tonar också ner rädslan för att höjda kapitaltäckningskrav kan få bankerna att dra in på sin utlåning till företag.