Nanosilver i kläder kan ge sjukvården problem

2:00 min

Det blir allt vanligare att våra kläder innehåller bakteriedödande små partiklar av silver, skriver tidningen Ny Teknik. Detta kan leda till hormonstörningar och antibiotikaresistens. Nu uppmanar miljöminister Lena Ek landstingen att se över användandet av ämnet. Hon ser en risk i att mer utsläpp kan leda till problem inom sjukvården.

– Tänk om vi på sjukhusen inte har antibiotika som funkar. Vi kan inte heller tvätta sår eller utrustning med just de här ämnena vi behöver för det. Det här tycker inte jag är en enbart miljömässig, utan också ur hälsosynpunkt, väldigt farlig situation, säger Lena Ek.

Nanosilver används för att minska bakterier i kläder eller hygienprodukter. Det kan handla om sportplagg som inte ska lukta svett, eller madrasser och tandborstar där det bildas mycket bakterier.

Användningen av nanosilver i främst kläder har ökat de senaste åren, visar en rapport från Kemikalieinspektionen, enligt tidningen Ny Teknik. Men funktionen försvinner snabbt och nanosilverpartiklar kommer ut i vattnet, något som kan ge påverkan.

– Det är väl känt att om bakterier utsätts för silver kan de utveckla resistens mot silver. Då får inte silvernanopartiklar någon effekt längre. Sen kan resistens också kopplas till antibiotikaresistens. Risken i förlängningen är att man får en ökad resistensutveckling även mot antibiotika, säger Sara Hallin, professor i mikrobiologi vid Sveriges lantbruksuniversitet.

Landstingen står för en stor del av användningen av nanosilver. I många fall finns alternativ, säger miljöminister Lena Ek.

Hon har nu, för första gången, skickat ut ett brev där hon uppmanar landstingen att se över sina upphandlingar, och hon vill ha mer information om hur upphandlingen i dag går till.