"Kritiserat Schengensamarbete fungerar bra"

2:25 min

EU:s passunion Schengen har fått mycket kritik, inte minst under vårens franska presidentvalkampanj. Men enligt en ny utvärdering som publiceras i dag fungerar Schengensamarbetet ganska bra, enligt ansvariga EU-kommissionären Cecilia Malmström.

– Mycket av den kritik som finns mot Schengen är inte relevant. Det fungerar i huvudsak väldigt, väldigt bra. Det finns en del misstag och dem ska vi rätta till, säger Cecilia Malmström.

Våren 2011 utbröt ett stort Schengenbråk mellan Italien och Frankrike om migranter från Nordafrika som hade fått tillfälliga italienska uppehållstillstånd.

Under årets franska presidentvalskampanj blev tongångarna än hätskare. Dåvarande president Nicolas Sarkozy ansåg att migrationsproblemen var så stora att Frankrike skulle överväga att gå ur Schengen och återinföra passkontroller för EU-medborgare.

– Den allra största bristen är Grekland. Den grekiska gränsen som inte fungerar, trots att hela Europa är där och försöker hjälpa till. Men det kan inte göra så att hela samarbetet ifrågasätts, säger Cecilia Malmström.

Efter all turbulens kring Schengen ska nu EU-kommissionen två gånger per år utvärdera hur passunionen fungerar. Den första utvärderingen publiceras senare i dag, men Ekot har redan läst den.

Där står bland annat att närmare 30 000 personer försökte ta sig in illegalt i Schengenområdet under perioden oktober till december 2011, vilket är en ökning jämfört med året före.

Rapporten kritiserar medlemsländer för hur de använder de EU-gemensamma informationssystemen om migranter. Detta gör att gränspolis ibland håller migranter inlåsta i dagar bara för att ett annat medlemsland dröjer med att dela med sig av information.

– Det är naturligtvis oacceptabelt, så ska det inte gå till. Det är också en av poängerna med de här rapporterna. De ska diskuteras med alla ministrarna. Då kan vi lyfta alla de här frågorna. Alla ministrarna sitter kring bordet, vi får en möjlighet att se hur vi kan hantera detta, och sen blir det en uppföljningsrapport om sex månader, säger Cecilia Malmström.

– Så blir det ett ständigt tryck att tillsammans komma till rätta med de brister som finns. Det är ett av huvudsyftena med rapporten. För så här får det naturligtvis inte gå till.

Men har ni från kommissionens sida några maktmedel att ta till gentemot medlemsländer som håller inne med information, eller inte delar med sig av den tillräckligt fort?
– Ja, i vissa fall har vi möjlighet att inleda domstolsförfarandet, men förhoppningen är att man i det här fallet bara genom "name and shame" få en effekt, att man sätter press på varandra. Bara det att bli kritiserad inför alla medlemsländer är inte trevligt, det brukar ha ganska god effekt i EU-sammanhang.