Dagsböter för hets mot folkgrupp

En man i Malmö som i ett epostbrev till kommunen protesterat mot att en förskola byggdes om till bostäder åt trångbodda invandrarfamiljer dömdes på måndagen till böter för hets mot folkgrupp.
I brevet pekas folkgruppen bland annat ut som troligen kriminellt belastad. Malmö Tingsrätt konstaterar att meddelandet uttryckte missaktning mot en angiven folkgrupp, och att det är att betrakta som allmän handling. Mannen dömdes till 100 dagsböter