Försenad sanering av oljan på Tjörn

1:47 min

Det allra mesta av de tusen ton olja som spreds utanför Tjörn i samband med en fartygskollision i höstas är borta.

I det akuta räddningsarbetet de första veckorna efter utsläppet plockades 822 ton olja upp ur vattnet. Sedan dess har saneringen fortsatt. Ytterligare 160 ton har tagits upp i vikar och på öar och fortfarande jobbar ett trettiotal personer sex dagar i veckan med att skrapa, tvätta och samla in olja.

- Kvar är ungefär 25-30 ton som vi håller på och sanerar upp, säger Carl-Ian Bissmark, ansvarig för saneringsarbetet.

Nyligen kritiserade Havs- och vattenmyndigheten Tjörns kommun för att ha använt ett medel baserat på lacknafta för att tvätta bort oljan och nu testar man i samråd med länsstyrelsen i stället en ny metod för saneringen, med kokosolja och torv. En metod som går långsammare men förhoppningsvis är miljövänligare.

Kristina Christiansson är samhällsbyggnadschef vid Tjörns kommun och förklarar att de inte sett några större konsekvenser för varken fågellivet eller turismen i området.
- Visst kan man bada, förutom just där det ligger olja kvar, säger hon.

Åsa Welander

asa.welander@sr.se