Eskilstuna

Torshälla ska bli mer attraktivt

Torshälla ska utvecklas och bli en mer levande ort 2017 då Torshälla firar 700 år. Det är ett mål som politikerna i Torshälla stads nämnd klubbat igenom.

Förvaltningen har tillsammans med bland annat föreningar, företag, fastighetsägare, skolor och allmänheten under hösten och vintern diskuterat hur orten kan utvecklas och bli mer attraktiv.

Torshälla ska övergripande bli en mer attraktiv ort att bo, leva och verka i - och besöka är de övergripande målen.

Det ska ske genom en rad åtgärder, fler broar över ån, utveckling av området kring Hamnområdet och fler aktiviteter och ett mer levande centrum.